YÜRÜYEN SEVDAM

Gün olur düşerse yolum, çağrılmadan
Ansızın çarpar kapısı yüreğinin
Koş pencereye
Seyret, nasıl yağarım lapa lapa kapına
“Oof” çekme
Dilim dilim olurum ayazında
Soluğuna sar beni
Eriyen donukluğumda nice kuğular yüzer
Nice Keremler türetir kapadığım defterim
Dilden dile
Elden ele
Yürüyen sevdamdır o
Sen bilmesen bile

Ocak 2002