PENCEREMDEN

O ardına bakmadan gitti

O ki sana baharı yaşatacak tek ümitti

-anneme-

Seni en güzel Ambarcılar anlatır
Kaç mevsimin sonu tarandı tırmığında
Kaç tarla yolundu orağında
Kapıkaya uğuldar içindeki gizli sevdayı
Doluyol kaç kabuk değiştirdi ayağında

Güzelliğinde körpeler büyüttün
Sana nasırı kaldı ellerinin
Özlemlerini bize yaşattın
Sen yanıklığında piştin türkülerinin
Yüzlerce pencere olup açıldın
Uçurttun bizi burçlarından
Serpildik kokusunda güllerinin

Hiç taramadı meltemler saçlarını
Kucağın yıllar yılı boş beşik
Saygı dedin anamadın adımı
Ben boz gözlü
Kardeşlerim bilmem ne yüzlü

Seyiküstü nankör çıktı
Alamam bakışlarını oradan
Kavuşamam içine akan gözyaşlarına
O ardına bakmadan gitti
O ki sana baharı yaşatacak tek ümitti

şubat 2003

NOT: Ambarcılar, Kapıkaya, Doluyol ve şeyiküstü,
annemin çocukluğunun ve gençliğinin geçtiği,
Pasinler´e bağlı Güzelhisar köyünün yaylalarının isimleridir.